Hållbar hälsovård

Hållbar Hälsovård - hjälp till ett hållbart och hälsosamt (arbets)liv.

En god sömn, vardaglig fysisk aktivitet samt återhämtning i vardagen hör tillsammans med en balanserad kost till grundpelarna för en god hälsa. Mental, fysisk och social hälsa hänger ihop och det är viktigt att arbeta med hälsa ur flera olika perspektiv; att arbeta med stress, återhämtning och sömn, att främja fysisk aktivitet som är bra för både kropp och hjärnan, att äta kost som stärker vårt immunförsvar och som ger oss energi.

Hållbar Hälsovård hjälper företag och privatpersoner med dessa grundpelare på vägen mot ett hållbart och hälsosamt (arbets)liv. Med en helhetssyn på hälsa och välbefinnande hjälper jag er att nå hållbara resultat!

Led dina anställda mot en hållbar hälsa & förbättrad arbetsförmåga.

Som företagsledare finns det mycket du kan göra för att hjälpa dina medarbetare till en bättre livsstil vilket ger mindre sjukfrånvaro, mer ork på jobbet och visar på ansvarstagande ledarskap.

Skapa förutsättningar för goda & hållbara matvanor.

Med kostrådgivning får du inspiration och motivation att nå dina mål oavsett om det är god hälsa, ökad energi, optimal presentation eller viktminskning/ökning du vill uppnå.

Vägledning till en hälsosam & hållbar livsstil.

Få motivation, inspiration samt hjälp till ett bättre välmående med individanpassad coachning som möter dig som individ där är. Få verktyg för att förbättra dina levnadsvanor och för att må bättre.

Synliggör hälsoläget & få verktyg för ett förbättrat välbefinnande.

Identifiera sambanden mellan livsstil och välbefinnande och få personlig information om stressnivåer, återhämtningsförmåga, kondition och sömn. Få verktyg för att skapa balans, må bättre, öka din prestationsförmåga och nå dina mål.