HÄLSO- OCH FRISKVÅRD FÖR FÖRETAG

Personalen är företagets viktigaste resurs. 
Medarbetare som mår bra är mer produktiva, vilket i sin tur minskar deras sjukfrånvaro och bidrar till en hälsoekonomisk vinst för hela företaget. Både som företagsledning och medarbetare finns det mycket du kan göra för att hjälpa dig och dina medarbeta till en bättre livsstil. En förbättrad hälsa bland företagets medarbetare ger mindre sjukfrånvaro, mer ork på jobbet och visar på ansvarstagande ledarskap. 

Hållbar hälsovård hjälper företag till en hållbar organisationshälsa och deras medarbetare till ett (arbets)liv som är hållbart över tid! 

Hälso- och livsstilsanalyser    

Kartlägger personalens hälsoläge och identifierar livsstilsval och mönster som stöder eller belastar välbefinnandet. Belyser orsaker till överbelastning eller svag återhämtning innan det utvecklas till ett allvarligt problem.  

Kostgrupper  

Kostrådgivning i grupp för att ge stöd och verktyg för att skapa förändringar till en hälsosam livsstil. Vi träffas i grupp och går igenom olika teman och delar erfarenheter. Kostgrupperna kan ha olika teman så som viktminskning, kost för prestation eller vara mer generella beroende på målgruppen. 

Hälsosamtal 

Få inspiration, motivation och verktyg för att skapa förändringar i livsstil och beteende t.ex. gällande fysisk aktivitet, stress och återhämtning, sömn, kost, alkohol, rökvanor etc.Hälsosamtalen är individuellt utformad med och handlar om att hitta balans i livet samt att hitta de rutinerna som fungerar i vardagen. 

 

Föreläsningar och workshops 

Föreläsningar och workshops med teman som stress och återhämtning motivation till motion, förändringsprocesser, kost för energi etc. 

Att skapa rutiner för en  hälsofrämjande arbetsplats. 

Genom att skapa goda rutiner förbättras förutsättningarna för det hälsofrämjande arbetet med målet att skapa en förbättrad organisationshälsa och mer välmående samt anställda som är hållbara över tid. 

Företagsanpassade lösningar  

Alla arbetsplatser är unika, jag kommer gärna ut till er för att höra om era behov och utmaningar och berättar vad jag kan göra för er! 

Hur mår dina medarbetare? 

Nya undersökningar visar att nästan hälften av svenskarna i yrkeslivet har en hälsofarligt dålig kondition. Övervikt och fetma blir allt vanligare och nästan varannan svensk är överviktig. Samtidigt ökar stress och stressrelaterade sjukdomar hör till den vanligaste orsaken till sjukskrivningar när det gäller psykisk ohälsa. Kostnaderna för detta är otroligt stora både för den enskilda individen, arbetsgivaren och samhället i stort.  Ta reda på hur dina medarbetare mår och implementera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för att skapa ett hållbart och hälsosamt (arbets)liv.

0 %
av svenskarna i yrkeslivet har en hälsofarligt dålig kondition.
0 %
av svenskarna har övervikt eller fetma.