HÄLSO- OCH LIVSSTILSANALYSER FÖR FÖRETAG

Gör hälso- och livsstilsanalyser till en del av ert hälsofrämjande arbete och led dina anställda till en hållbar hållbar hälsa och förbättrad arbetsförmåga.

Med hälso- och livsstilsanalyser identifieras livsstilsval och mönster som stöder eller belastar det egna välbefinnandet och orsakerna till överbelastning eller svag återhämtning belyses. 

Testet ger möjlighet att:

 • Identifiera och kontrollera stress 
 • Förbättra återhämtning
 • Säkra ditt/dina anställdas välbefinnande
 • Mäta effekten av fysisk aktivitet och motionera rätt
 • Förebygga överbelastning och utmattning
Med hjälp av hälso- och livsstilsanalysens mätningar kartläggs personalens hälsoläge.
 • Analysen som utgår från hjärtfrekvensvariabilitet ger individuell information om stress, återhämtning och motion.
 • De anställda får individuella rapporter, personlig feedback samt individuell hälsocoaching för att motivera och engagera varje anställd samt hjälpa dem genomföra de rätta livsstilsvalen.
 • Personer i riskzonen hänvisas till företagshälsovården, för att de genast ska få den hjälp de behöver.
 • Anonyma grupprapporter för företag som påvisar resultatet på grupp- eller företagsnivå.
 • Genom uppföljningar mäts resultatet och förändringarna gällande stress, återhämtning och fysisk aktivitetsnivå.
 • Utifrån analyserna sammanställs en rapport till stöd för ledning och beslutsfattande med rekommenderade fortsatta åtgärder för ditt företag. Ni ser vilka team som befinner sig på gränsen för vad de orkar med och du ser vart investeringar i hälsa behövs. 
Fördjupad information om hälso- och livsstilsanalyserna 

Förbättra återhämtningen

Identifiera stunder av återhämtning och förstå hur du fyller på dina resurser. Se om du får tillräckligt med sömn och lär dig hur du förbättrar din sömnkvalitet för att känna dig piggare och mer fokuserad! 

Hantera stress

Känn igen aktiviteter som orsakar stress, identifiera belastande faktorer i privatlivet och på jobbet och lär dig hantera den dagliga stressen på ett mer effektivt sätt. 

Motionera rätt

Se effekten av din träning och mät din konditionsnivå. En förbättrad kondition är en essentiell del av ett helhetsmässigt välmående och minskar stress samt bidrar till en bättre återhämtning. 

Sömn

Analysera sömnen, dess kvalité samt dess återhämtande effekt. Få förståelse för hur din vardag påverkas av sömnen samt hur sömnen påverkar dina resurser. 

Så fungerar det 

Hälso- och livsstilsanalysen genomförs med hjälp av mätverktyg från Firstbeat som mäter hjärtfrekvensvariabilteten och omvandlar dina hjärtslagsdata till personlig information om stressniver, återhämtningsförmåga, konditionsförmåga (VO2Max) och sömn.

1. Mät 
Tre dagars mätning av hjärtfrekvensvariabilitet i din vardag; arbete sömn och fritid. 

 

2. Lär dig av data
Få en personlig dygnet runt-profil över vilka faktorer som påverkar ditt välbefinnande och din prestationsförmåga. 

 

3. Se effekterna
82 % av användarna har lyckats förbättra sin stresshantering, träning och sömn. 

 

4. Hitta balansen
Få personlig rådgivning och gör förändringar till det bättre 

0 %
av svenskarna i yrkeslivet har en hälsofarligt dålig kondition.

Konditionsnivån och dess inverkan på hälsan
Som en del i hälso- och livsstilsanalysen mäts din syreupptagningsförmåga. Testet tillhandahåller information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa och fungerar som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen. Du får även individuell coachning för att hitta lösningar till ett bättre välmående där även små förändringar kan göra stor skillnad! 

En hög maximal syreupptagningsförmåga innebär god uthållighet och har en positiv inverkan i det dagliga livet. En bra kondition är förknippat med bättre hälsa, högre prestationsnivåer och det är vetenskapligt bevisat att en god kondition minskar stress, bidrar till en bättre återhämtning och minskar risken för ett flertal sjukdomar. 

Förbättrad syreupptagningsförmåga bidrar till många hälsofördelar bl.a:

 • Att du är mer energisk och bättre klarar av belastande situationer.
 • Att du känner dig friskare och starkare och skyddar ditt hjärta.
 • Möjlighet att minska risken för ett flertal sjukdomar samt öka din livslängd.
 • God uthållighet samt bättre prestationsförmåga.

Hur görs mätningen? 
Konditionsnivån mäts under tiden som du utför en 30 minuters rask promenad, antingen ute eller på löpband och ger en uppskattning av din aerobiska konditionsnivå samt information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa. Du får även veta hur du ligger till jämfört med andra i din åldersgrupp. Att mäta och veta konditionsnivån kan även fungera som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen.

Forskningen
Hälso- och livsstilsanalysen genomförs med hjälp av mätverktyg från Firstbeat som är vetenskapligt förankrade. Testerna har genomfört  på över 250 000 anställda i Europa. Firstbeat är baserat på vetenskap och har används i forskningssyfte av ledande universitet och forskningsinstitutioner runtomkring Europa, Nordamerika och Australien. Forskning har bedrivits inom olika vetenskapliga sammanhang som idrottsfysiologi, företagshälsovård, idrottscoaching, sömnforsknning, psykoterapi och beteendevetenskap 100+ vetenskapligt referentgranskade publikationer och forskningsarbeten samt tiotals avhandlingar finns publicerat där man nyttjat Firstbeats analytik. Läs mer om forskningen.