Konditionsnivå (Vo2max)

Att mäta konditionsnivån
Som en del i hälso- och livsstilsanalysen mäts din syreupptagningsförmåga. Testet beräknar den aeroba konditionsnivån och tillhandahåller information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa. Funktionen för konditionsnivå fungera som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen.

Hög maximal syreupptagningsförmåga innebär god uthållighet och har en positiv inverkan i det dagliga livet och främjar orken och gör dig mer stresstålig. Forskning har visat att hög syreupptagningsförmåga är förknippat med bättre hälsa, högre prestationsnivå och en lägre dödlighetsrisk.

Hög maximal syreupptagningsförmåga innebär god uthållighet och har en positiv inverkan i det dagliga livet och främjar orken och gör dig mer stresstålig. Forskning har visat att hög syreupptagningsförmåga är förknippat med bättre hälsa, högre prestationsnivå och en lägre dödlighetsrisk.

Att förbättra din  maximal syreupptagningsförmåga bidrar till:

  • Att du är mer energisk och bättre klarar av belastande situationer.
  • Att du känner dig friskare och starkare och skyddar ditt hjärta.
  • Möjlighet att minska risken för ett flertal sjukdomar samt öka din livslängd.

Hur fungerar det? 
Konditionsnivån mäts under tiden som du utför en 30 minuters rask promenad, antingen ute eller på löpband och ger en uppskattning av din aerobiska konditionsnivå samt information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa. Att mäta och veta konditionsnivån kan även fungera som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen.

Att förbättra konditionen är en essentiell del av ett helhetsmässigt välmående eftersom det är vetenskapligt bevisat att god kondition minskar stress och bidrar till en bättre återhämtning. Konditionsnivåfunktionen är ett enkelt och konkret verktyg för att mäta nuläge samt de framsteg som görs. Även små förändringar kan göra stor skillnad.