OM HÅLLBAR HÄLSOVÅRD

Hållbar Hälsovård startades för att arbeta med de många av de utmaningar vi ser i samhället idag som är kopplade till vår livsstil och vårt beteende. Med en helhetssyn på hälsa och välbefinnande vill jag med Hållbar Hälsovård bidra med hållbara lösningar för att förbättra välmåendet och hälsan hos både individer samt organisationshälsan i  företag. Min vision: Att bidra till ett friskare och mer välmående samhälle. 

Jag som driver Hållbar hälsovård heter Saga. Jag är utbildad friskvårds- och hälsokonsult samt kostrådgivare med kognitiv inriktning. Jag har länge haft ett stort intresse för kost och en fascination för kostens påverkan på vår kropp och vårt mående samt hur vår livsstil, vad vi äter och hur vi rör på oss påverkar vår hälsa både fysiskt och psykiskt. 

Min relation till mat har tidigare varit komplicerad. Jag har haft svårt att hitta en bra balans vad gäller kosten och har brottats med ätstörningar, testat en massa olika dieter och har varit både underviktig och överviktig. När jag fick mitt första barn 2009 ändrades mitt fokus och målsättningen blev att vara en bra förebild samt att ha ork och känna mig stark i vardagen. Successivt har jag hittat en sund inställning till mat och en balans i livet. Kärleken till träningen har jag också funnit i samband med det. 

Jag har en holistisk syn på hälsa och anser att det är viktigt att arbeta med hälsa ur flera olika perspektiv; att arbeta med stress, återhämtning och sömn, att främja fysisk aktivitet som är bra för både kropp och hjärnan, att äta kost som stärker vårt immunförsvar och som ger oss energi. Detta tillsammans med goda sociala relationer och att skapa ett skyddsnät omkring oss för att stärka inte bara den fysiska och psykiska hälsan utan även den sociala hälsan. 

Jag tror inte på en Quick-fix utan på att hitta lösningar som är hållbara över över tid och som fungerar i det vardagliga livet.

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig eller ert företag?
Kontakta mig för att boka in en konsultation! 
Hållbar Hälsovård i sociala medier